Souhlas se zpracováním osobních údajů

BEACH ACADEMY VIKTORIA BRNO, z.s., se sídlem  Vodařská 232/2, 619 00 Brno, IČO: 034 17 581 zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 20071, je správce osobních údajů a zpracovávaní v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Zpracovávané údaje:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)
  • Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)

Veškeré informace získané prostřednictvím přihlášení na kemp nebo turnaj slouží výhradně ke komunikaci mezi klientem a klubem. Nejsou poskytovány třetím stranám.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše data budou uschována po dobu 5 let od přihlášení. O vymazání vašich údajů můžete požádat kdykoliv bez udání důvodu. Žádost o vymazání musí být písemná a zaslaná na email: brodsky@beachacademy.cz.